Lọc nâng cao
Có 4 công việc đã tìm thấy

Công ty CP Thương mại SANTECH

8 - 15 Triệu VNĐ

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Công ty CP Thương mại SANTECH

13 - 25 Triệu VNĐ

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Công ty TNHH Live Payments

1100 - 1300 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

27/10/2023