Lọc nâng cao
Có 37 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH BLOCKODYSSEY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Laptop
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Bonus
 • Transportation
 • Kindergarten
 • Awards
 • Team Activities
 • Vouchers
 • Canteen

13/07/2022

CMC Global

Trên 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

26/10/2022

Global Entertainment Inc mm

Trên 500 Triệu VNĐ

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Awards

15/08/2022

Công ty CP Công Nghệ Hub

600 - 800 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

14/08/2023

Công ty TNHH Mecury Studio

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Transportation
 • Training
 • Team Activities
 • Awards

03/08/2022

Savvycom

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Vouchers
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training

29/07/2022

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

11/05/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

14/11/2022

CMC Global

Trên 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

26/10/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tekup

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Healthcare Plan
 • Library

18/07/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet

Đến 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

03/08/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

30/01/2023

Công ty TNHH NeoLab Việt Nam

Trên 700 USD

Đà Nẵng

 • Kindergarten
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Library
 • Mobile
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Training
 • Canteen

01/08/2022

Upp Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

21/09/2022

VNB Group

Trên 600 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

08/09/2022

Dolphin Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation

06/09/2022

Kaopiz software

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

30/08/2022

Panasonic Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

31/10/2022

Công ty CP AdFlex Việt Nam

Trên 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

07/09/2022

Savvycom

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Awards
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

29/07/2022

BZOTech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

16/11/2022