Lọc nâng cao
Có 57 công việc đã tìm thấy

KPMG Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

11/11/2022

CÔNG TY TNHH SX & TM CÁT THÁI

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Training
 • Canteen
 • Vouchers
 • Healthcare Plan
 • Bonus

05/08/2022

Viettel Big Data Analytics Center

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Bonus

07/07/2022

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

05/01/2023

iTD Group

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Training

15/12/2022

Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

22/09/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Transportation

10/08/2022

VTI Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Team Activities
 • Laptop
 • Vouchers

26/07/2022

Công ty Cổ phần Trà đá công nghệ

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Training

02/06/2023

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Travel Opportunities

10/11/2022

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Laptop
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

11/08/2022

VinBigData

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Laptop
 • Travel Opportunities

11/04/2023

Hybrid Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Transportation

11/08/2022

SotaTek

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Canteen

11/07/2022

HR1 Vietnam Holdings

Trên 2000 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

22/11/2022

Công ty TNHH AnFin

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Laptop

16/11/2022

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Parcel Perform Tech Hub

Trên 500 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Awards
 • Laptop
 • Healthcare Plan
 • Canteen
 • Training
 • Paid Leave

02/08/2022

Sapo

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Kindergarten

20/07/2022

PowerGate Group

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Training
 • Awards
 • Team Activities

05/07/2022

OKXE Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2022

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

16/11/2022

TMA Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

31/05/2023