Lọc nâng cao
Có 45 công việc đã tìm thấy

OKXE Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

28/11/2022

CÔNG TY TNHH PIZZA VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/10/2022

CMC Global

25 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

26/10/2022

InfoPlus

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities

23/06/2022

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Training
 • Team Activities

17/03/2022

Công ty TNHH Phần Mềm Halosoft

35 - 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

04/10/2022

SotaTek

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Training
 • Paid Leave
 • Healthcare Plan
 • Canteen

19/08/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Vouchers
 • Travel Opportunities

08/07/2022

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

CMC Global

20 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

26/10/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tekup

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Healthcare Plan
 • Library

18/07/2022

Success Software Services

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Vouchers
 • Healthcare Plan

23/06/2022

Ban Vien Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Transportation

12/08/2022

Công ty CP AdFlex Việt Nam

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

07/09/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

30/11/2022

Dolphin Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation

06/09/2022

Kaopiz software

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

30/08/2022

Carp Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Paid Leave
 • Vouchers
 • Healthcare Plan
 • Bonus

27/07/2022

Savvycom

Đến 2300 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Awards
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

29/07/2022