Lọc nâng cao
Có 13 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Trực tuyến

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities

12/07/2023

công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Lifesup

14 - 27 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/05/2023

Công ty TNHH Live Payments

1800 - 2100 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

27/10/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

25/10/2023

công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Lifesup

16 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/05/2023

Công ty TNHH Phần Mềm Cloudata

5 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

20/06/2023

Công ty TNHH Okxe Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

25/07/2023