Lọc nâng cao
Có 46 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Levinci

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

Công ty CP đầu tư và PTCN Truyền thông Nam Việt

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/11/2022

Công ty CP đầu tư và PTCN Truyền thông Nam Việt

800 - 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/11/2022

TopRate

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

22/08/2022

MED 247

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Travel Opportunities

13/04/2022

Trung tâm CNTT - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Lương cạnh tranh

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

29/08/2022

WeAI Technology & Education

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

25/07/2022

ALTISSS

Đến 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

18/11/2022

Got It Vietnam

30 - 45 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022

Công ty TNHH Gleads

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Awards
 • Travel Opportunities
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Healthcare Plan

22/03/2022

Ban Vien Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Dynu In Media

18 - 40 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities

26/10/2022

BASO TECHNOLOGY

12 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Mobile

05/09/2022

Nextop CO.,Ltd.

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan

26/09/2022

Nexcel Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/09/2022

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Laptop
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

11/08/2022

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Travel Opportunities

10/11/2022

Công ty TNHH AnFin

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Laptop

16/11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Library
 • Kindergarten
 • Bonus
 • Training
 • Team Activities

21/07/2022

Unicloud

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

06/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Canteen
 • Bonus

23/05/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

DGV Digital

15 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Laptop
 • Training

01/11/2022

Wilmar CLV

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Awards
 • Paid Leave
 • Vouchers

11/07/2022