Lọc nâng cao
Có 51 công việc đã tìm thấy

TopRate

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

22/08/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Quant Edge

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

17/03/2022

Biplus Vietnam Software Solution JSC

10 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Library
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training

11/08/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

30/11/2022

công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Lifesup

13 - 33 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

30/11/2022

Nexle Corporation

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

06/06/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

02/12/2022

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Training
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

03/10/2022

Công ty TNHH Gleads

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Awards
 • Travel Opportunities
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Healthcare Plan

22/03/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

30/11/2022

Công ty TNHH Paraline Việt Nam

20 - 28 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

17/03/2022

Quant Edge

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

17/03/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

02/12/2022

TERACOM

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

17/11/2022

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Training
 • Healthcare Plan
 • Bonus

11/10/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

15/11/2022

Công ty Cổ phần Saaspiens

Đến 2500 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

27/09/2022

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities

15/11/2022

SotaTek

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Training
 • Paid Leave
 • Healthcare Plan
 • Canteen

19/08/2022

DataHouse Asia

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training
 • Paid Leave
 • Canteen
 • Team Activities

17/08/2022

KIỀM SAPHIA

12 - 17 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

26/07/2022