Lọc nâng cao
Có 2 công việc đã tìm thấy

HR1TECH

Đến 2200 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

02/10/2023

Công ty CP Nexle

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

24/10/2023