Lọc nâng cao
Có 52 công việc đã tìm thấy

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

10/02/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

28/12/2021

CMC Global

18 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

25/10/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

08/04/2022

Công ty CPCN Android Việt Nam

8 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Awards
 • Team Activities

29/03/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities

13/09/2022

Plume Design, Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation

24/11/2022

Protean Studios

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/11/2022

KARGO365

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

21/07/2022

Gumi Vietnam JSC

Đến 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/08/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

13/10/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

26/07/2022

BeeMob

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

16/11/2022

Everfit

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

09/03/2022

Be Earning Joint Stock Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/11/2022

Công ty TNHH Enrich Management System

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Training

24/08/2022

ICTS Custom Software

10 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/09/2022

Công ty CPCN Android Việt Nam

8 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Team Activities

28/03/2022

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Training
 • Team Activities

17/03/2022

Synodus

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Laptop
 • Kindergarten
 • Bonus
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Library
 • Healthcare Plan
 • Vouchers
 • Canteen

24/08/2022

Dracaena

700 - 2000 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Laptop
 • Kindergarten

25/07/2022

S3Corp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022