Lọc nâng cao
Có 20 công việc đã tìm thấy

SecommSC Co., Ltd

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

16/06/2022

BrickMate Group Vietnam

Trên 700 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Awards
 • Kindergarten
 • Team Activities

25/08/2022

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

17/03/2022

Netmark

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan

09/05/2022

Netmark

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan

09/05/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&H Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

Dynu In Media

15 - 35 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities

27/10/2022

Techupcorp

8 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

06/09/2022

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Parcel Perform Tech Hub

500 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Awards
 • Laptop
 • Healthcare Plan
 • Canteen
 • Training
 • Paid Leave

02/08/2022

Quant Edge

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

17/03/2022

VERSEHUB Limited

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Team Activities
 • Laptop
 • Training

18/05/2022

Công ty Cổ phần DD Solution Việt Nam

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Team Activities

06/04/2022

Công ty Cổ phần 1OFFICE

17 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

25/10/2022

Ban Vien Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Innotech Vietnam Corporation

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022