Lọc nâng cao
Có 7 công việc đã tìm thấy

Công ty CỔ phần BAHADI

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

28/03/2024

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

15/03/2024

Công ty TNHH WILLTEC Việt Nam

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus

13/03/2024

Công ty TNHH EM-TECH Việt Nam

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Vouchers

15/12/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ ECRM.VN

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

18/10/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ ECRM.VN

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

18/10/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ ECRM.VN

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

18/10/2023