Lọc nâng cao
Có 12 công việc đã tìm thấy

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh Tuyển gấp

10 - 12 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/11/2023

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh Tuyển gấp

10 - 12 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/11/2023

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh Tuyển gấp

10 - 12 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/11/2023

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh Tuyển gấp

10 - 12 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/11/2023

Công ty TNHH EM-TECH Việt Nam

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Vouchers

21/11/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ ECRM.VN

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

18/10/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ ECRM.VN

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

18/10/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ ECRM.VN

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

18/10/2023

Công ty CP Trường học Công nghệ MindX

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

17/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOSTREAM

10 - 20 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

12/07/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOSTREAM

10 - 20 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

12/07/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Healthcare Plan

20/06/2023