Lọc nâng cao
Có 5 công việc đã tìm thấy

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

9 - 14 Triệu VNĐ

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

Lương thỏa thuận

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

10 - 12 Triệu VNĐ

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

Lương thỏa thuận

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

Lương thỏa thuận

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023