Lọc nâng cao
Có 73 công việc đã tìm thấy

CodeComplete Vietnam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

Công ty TNHH TERA GROUP

35 - 45 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/11/2022

Công ty TNHH TERA GROUP

40 - 70 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/11/2022

Công ty TNHH Heatmob

Đến 1500 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/11/2022

Công ty TNHH Heatmob

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/11/2022

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI (RIKAI TECHNOLOGY)

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

15/11/2022

Dynu In Media

15 - 35 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

15/11/2022

Dynu In Media

20 - 45 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

15/11/2022

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông Phương Nam

9 - 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

10/11/2022

Công ty CP Công nghệ CTNET

10 - 15 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Vouchers

02/11/2022

Dynu In Media

15 - 35 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities

27/10/2022

Dynu In Media

10 - 22 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

27/10/2022

Dynu In Media

15 - 35 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

27/10/2022

Dynu In Media

15 - 35 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

27/10/2022

Dynu In Media

18 - 40 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities

26/10/2022

Dynu In Media

10 - 20 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities

26/10/2022

NIW Vietnam

Đến 15 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

25/10/2022

Công ty TNHH Dịch Vụ Đa phương tiện và Công nghệ BeeTech

1000 - 2000 USD

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

19/10/2022

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Training
 • Healthcare Plan
 • Bonus

11/10/2022

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Training
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

03/10/2022

CO-WELL ASIA

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

27/09/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Transportation

12/08/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 2000 USD

Đà Nẵng

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Transportation

12/08/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 2000 USD

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Transportation

11/08/2022