Lọc nâng cao
Có 57 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 1200 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 3000 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 1800 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giải pháp Công nghệ NINE PLUS

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Mobile
 • Travel Opportunities

04/04/2024

Công ty TNHH TOMOSIA Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/04/2024

Công ty TNHH OPENDEV

10 - 18 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/04/2024

Công ty TNHH CMC Đà Nẵng

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/03/2024

Công ty TNHH Phát Triển Đông Nam Á (Seadev Co., Ltd.)

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

26/03/2024

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SYNOPSYS VIỆT NAM TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

22/03/2024

Công ty TNHH OPEN WEB TECHNOLOGY Việt Nam Tuyển gấp

Đến 2000 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

18/03/2024

Công ty TNHH OPENDEV

15 - 20 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/03/2024

Công ty TNHH OPENDEV

Đến 50 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/03/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/03/2024

Công ty Cổ phần DIPROTECH

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/03/2024

Công ty Cổ phần DIPROTECH

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/03/2024

Công ty TNHH DIGITAL FORTRESS

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty TNHH DIGITAL FORTRESS

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty TNHH DIGITAL FORTRESS Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty TNHH DIGITAL FORTRESS

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Library
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại B.Q

10 - 12 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan

08/03/2024

Công ty TNHH EVIZI Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

05/03/2024

Công ty TNHH GLORY Software VietNam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/02/2024

Công ty TNHH EVIZI Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

24/01/2024

Công ty TNHH EVIZI Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

24/01/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 2500 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

26/12/2023

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 2600 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

26/12/2023

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 3000 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

26/12/2023

Công ty CP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam - VTVCab

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

19/12/2023

HR1TECH

Lương cạnh tranh

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/12/2023