Lọc nâng cao
Có 4 công việc đã tìm thấy

Công ty CP Nexle

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

07/11/2023

Công ty CP Nexle

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

07/11/2023

Công ty CP Nexle

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

24/10/2023

Công ty CP Nexle

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/10/2023