Lọc nâng cao
Có 4 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần Mềm TINH VÂN

30 - 42 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

07/06/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần Mềm TINH VÂN

Đến 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

30/05/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần Mềm TINH VÂN

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

20/02/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần Mềm TINH VÂN

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

20/02/2024