• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Từ 1 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Trưởng nhóm / Giám sát
 • Lĩnh vực:
 • Nơi Làm Việc:

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm toàn bộ vận hành hàng ngày tại cơ sở / khu vực
- Chịu trách nhiệm chung về hiệu quả vận hành tại cơ sở từ lúc nhận học viên đến
lúc demo, resale, upsale
- Tương tác với các bộ phận liên quan để điều phối hoạt động tại cơ sở như TE,
CXO HO, STL,QC, Tech....
- Xử lý các phát sinh tại cơ sở về vận hành, các feedback của khách hàng
- Chịu trách nhiệm điều phối, đầu việc từ ASM

Chịu trách nhiệm chất lượng vận hành space tại cơ sở
- Điều phối xử lý công việc của space theo quy định chung
- Phân công lịch trực và hướng dẫn công việc cho các CXO cơ sở
- Trực tiếp trực và QC các công việc tại cơ sở theo checklist
- Phụ trách một số việc quản lý cơ sở vật chất, tiền, phiếu thu - chi của cơ sở sở

Phụ trách trực tiếp chăm sóc một lượng khách hàng / học viên của cơ sở / khu vực
- Phụ trách trực tiếp chăm sóc một lượng khách hàng / học viên của cơ sở / khu
vực
- Thực hiện theo đúng quy trình chăm sóc khách hàng của công ty
- Xếp lớp cho học viên, chăm sóc học viên

Doanh thu Resale
- Phối hợp với STL hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở tăng doanh thu resale
- Giám sát, QC các case completion để kịp thời cứu resale

Quản lý nhân sự
- Quản lý, phân bổ công việc, hướng dẫn, giám sát và đánh giá hiệu quả công
việc của CS, OPS
- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự theo quy định định biên cho phép

Yêu cầu công việc

 • Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm quản lý Sales, vận hành hoặc Kinh doanh nói chung;
 • Có khả năng nhìn nhận vấn đề, đưa ra giải pháp và chủ động giải quyết vấn đề tốt, hướng tới kết quả cuối cùng;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, công nghệ.
 • Innovation: Luôn sáng tạo đổi mới, học và tìm ra những cách giải quyết cho những vấn đề khó, thậm chí còn chưa từng nghe bao giờ
 • Integrity: Chính trực với khách hàng, đồng nghiệp, công ty, quan trọng nhất là chính trực với chính bản thân mình
 • Persistence: Kiên trì, bền bỉ, tinh thần “can-do" & “never-giving-up"

HR1 Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023