Phúc lợi dành cho bạn

 • Lương thỏa thuận theo năng lực,Thưởng dự án, 6 tháng review lương 1 lần.

Mô tả công việc

Thiết kế và phát triển mô hình đào tạo cho việc tính điểm tính dụng, KYC với OCR, phát hiện gian lận, phát hiện giao dịch tài chính bất thường.

Đánh giá mức độ chính xác và liên tục cải tiến sản phẩm.

 • Định nghĩa tính năng đầu vào và làm việc với R&D để thu thập dữ liệu chất lượng cho việc đào tạo
 • Hoạch định nguồn lực, phỏng vấn ứng viên, đào tạo và quản lý thành viên của nhóm để hoàn thanh sprint.
 • Làm việc chặt chẽ cùng các phòng ban khác để xây dụng use case của  ML và AI trong hệ sinh thái thanh toán.
 • Đóng gói sản phẩm và triển khai trong môi trường khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng.
 • Giao tiếp với khách hàng để thu thập những yêu cầu, chuyển bị tài liệu phân tích GAP và tính toán nỗ lực để triển khai tùy chỉnh với nhóm pre-sale.

Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm về kiến trúc dich vụ nhỏ (microservice architect), CICD, triển khai đám mây (cloud deployment).
 • Kinh nghiệm với nền tảng ML và AI sẵn sàng sản xuất, tính khả dụng và khả năng mở rộng cao 
 • Tư duy tập trung vào người dùng vào dữ liệu.
 • Kiến thức giao dịch tài chính (cơ bản).
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
 • Có khả năng quản lý nhóm 6 - 8 người.

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  6 Pham Tuan Tai, Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi, Hà Nội

With a team of experienced talents, JITSINOVATIONLABS will be a reputable technology partner to maximize the development of the business.

JITS InnovationLab is a leading technology & outsourcing company providing digital banking platforms, point of sale, streaming, and integration solution. Our team has many years of experience with core banking implementation and customization for enterprise clients, we helped numerous banks and micro finances enhance their products, digitalization is smoothly transitioning with the latest technology and remarkably detail business analytics.

With a talented team and a transparent working process, we are always ready to move forwards with you on the way to pursuing innovative ideas.

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

19/07/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

19/07/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

19/07/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

19/07/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

19/07/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Trên 8 Triệu VNĐ

Hà Nội

18/07/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

28/06/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

27/05/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Trên 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

26/05/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

26/05/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Trên 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

26/05/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Trên 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

11/05/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

27/04/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

19/04/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

18/04/2022