• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Từ 3 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Chuyên viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi Làm Việc:

Phúc lợi dành cho bạn

 • 13-month salary

Mô tả công việc

 • Translate the specifications, work discussions via chat channels, proposals, etc. from the
  IT development division (Japanese ⇔ English/Vietnamese)
 • Interpret at the project team meetings and in-house/external meetings (Japanese ⇔
  Vietnamese)

Yêu cầu công việc

 • Control the expected value from stakeholders
 • In charge as Facilitator’ role of the meeting (Training on job)
 • Good at problem analysis, have a continuous improvement mindset
 • 3+ years experienced as IT Communicator (with JLPT N2 or higher)
 • Good teamwork and willing to handle non-project tasks

HR1TECH

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://hr1tech.com/

Chuyên cung cấp các giải pháp về tuyển dụng nhân sự.

HR1TECH

40 - 60 Triệu VNĐ

Hà Nội

20/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

19/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

19/06/2024

HR1TECH

70 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

19/06/2024

HR1TECH

Đến 1700 USD

Hồ Chí Minh

18/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/06/2024

HR1TECH

Trên 60 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

07/06/2024

HR1TECH

100 - 140 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

03/06/2024

HR1TECH

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

03/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/05/2024

HR1TECH

65 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

26/04/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

25/04/2024

HR1TECH

Đến 100 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/04/2024

HR1TECH

Đến 2500 USD

Hồ Chí Minh

02/04/2024

HR1TECH

50 - 55 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

02/04/2024