Phúc lợi dành cho bạn

 • Immerse in a challenging job scope and great learning opportunities to work on the newest technology of our signature product

 • Work alongside and learn from our team of talented and experienced geeks both in fintech and wealth investment

 • Experience working with cross-functional teams

Mô tả công việc

FCORP JSC. is a corporation worked in Fintech area and we are looking for a qualified Mobile Developer who’s passionate about mobile platforms and translating code into user-friendly apps. You will be working with our Developers to develop and maintain high quality mobile applications in a fast-paced environment. Ultimately, you will help create the next version of our cutting-edge fintech product.

 • Full Mobile Development Life Cycle: produce fully functional Android & iOS mobile applications from concept, design, test, release to support
 • Quality Assurance: write unit and UI tests to identify malfunctions
 • Continuous Improvement: troubleshoot and debug to optimize performance; continuously discover, evaluate, propose and implement new technologies to maximize development efficiency

Yêu cầu công việc

 

 •  Solid skill set and/or experience in React Native, along with Redux

 • Experience with TradingView charting libraries

 • Experience working with remote data via REST and JSON

 • In-depth knowledge of at least one programming language (e.g. Typescript, Python)

 • Able to perform in a remote team: an independent team player who is quality-driven and has good time management skill

 • Degree in Computer Science, Engineering or a related subject (HCMUT or HCMUS)

Công ty CP FCORP

 • Quy mô công ty:
  20 - 49
 • Địa chỉ:
  Khu Sala, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://fcorp.vn/

FCORP là Công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông về tài chính và đầu tư tài chính. FCORP  phát triển và chủ quản của các trang diễn đàn tài chính, trang tin tổng hợp tài chính và các hoạt động báo chí online về lĩnh vực tài chính nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư tài chính của nhà đầu tư và nơi để các doanh nghiệp có cơ hội truyền thông các hoạt động của mình đến với Nhà đầu tư.

Hiện tại, FCORP đang tập trung vào phát triển các sản phẩm ứng dụng web phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm thông tin và trao đổi về đầu tư tài chính. Nếu bạn yêu thích công việc với thời gian và vị trí làm việc linh động, vẫn phát triển được các mảng chuyên môn Công nghệ thông tin của mình nhưng vẫn có cơ hội học hỏi, tìm tòi phát triển thêm các hoạt động lĩnh vực khác như tài chính và đầu tư tài chính, mời bạn ứng tuyển vào vị trí: Chuyên viên lập trình web với mô tả cụ thể như sau:

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/06/2023