Phúc lợi dành cho bạn

 • Annually review salary

 • Performance Bonus depends on company performance

 • Annually health check, Insurances

 • Up to 26days of annual & business & sick leave

 • Annually company trip

 • Training benefits and Development

Mô tả công việc

 • Upon received PO from BD, assign project to Engineers. (Nhận thông tin dự án từ Phòng Phát tiển kinh doanh, phân công cho kỹ sư phụ trách.)
 • Arrange and attend meeting between BD and Engineers to clarify on Scope of works and follow up action. (Sắp xếp và tham dự cuộc họp giữa Phòng Phát triển kinh doanh và Kỹ sư để làm rõ phạm vị công việc cũng như có cách quản ý từng site cho phù hợp._
 • Explain to Engineers clearly on scope of work and also phace or special requirements from client to take note. And to ensure checking that it is been followed. (Giải thích rõ ràng cho Kỹ sư về phạm vi công việc, địa điểm công tác hoặc những yêu cầu đặc biệt riêng của khách hàng cho từng site, và đảm bảo theo sát quản lý các dự án đã phân công)
 • Daily update form Engineers on work done via Zalo. (Cập nhật hàng ngày về khối lượng công việc đã hoàn thành tại site của các Kỹ sư qua Zalo.)
 • Ensure submission of weekly report from Engineers and checking weekly reports update (To be cc to BD Team involved) (Kiểm tra việc gửi các báo cáo hàng tuần của Kỹ sư cũng như các thông tin được cập nhật trong báo cáo (phải cc thành viên Phòng Phát triển kinh doanh liên quan))
 • Periodically go site to do spot check. (Định kỳ đột xuất đi ra site để kiểm tra công việc tại site.)
 • Support and advise Engineers when they have questions (Hỗ trợ và tư vấn cho Kỹ sư khi có yêu cầu.)
 • Liaise with BD on additional, etc. (Làm việc với Phòng Phát triển kinh doanh về những vấn đề phát sinh….)
 • Overview and supervising purchaser delivery timeline. (Xem xét tổng quan và kiểm tra lại việc giao hàng có đúng kế hoạch về số lượng, chất lượng, thời gian…)
 • Review performance with Engineers per project (Good or Bad need to be reported) (Đánh giá sự thể hiện của từng Kỹ sư đối với từng dự án (Tốt hay chưa tốt đều cầ phải báo cáo lại))
 • Working with Master Scheduler on manpower schedule. (Làm việc với Điều phối viên về vấn đề nhân sự cho dự án.)
 • To directly manage and control all Project Dept.’s activities. (Định kỳ trao đổi với Phòng Phát triển kinh doanh khi có sự cố tại site và các tư ván các giải pháp hữu hiệu.)

 

Working location: 46 Phan Khiêm Ich Str., Hung Gia 1 (R4), Tan Phong Ward, Dist.7, HCM                    

Yêu cầu công việc

 •  
 • Gender: Male/Female
 • Age: from 35 – 45 years old 
 • Excellent command in office software (Word, Excel, PowerPoint,) 
 • Can read drawing in CAD
 • Graduated from College and above
 • Experience in Cable Network, MEP, IT Infrastructure/
 • Experience: At least 2 yearexperience at same position 
 • Ability to work independently or as an active member of a team

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  Số 46, Đường Phan Khiêm Ích , Khu phố Hưng Gia I (R4), Khu A - Đô thị Nam Thành phố, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://www.lantro.com/vietnam/

Lantro (Vietnam) is part of the LanTroVision Group, with the Head Quarter situated in Singapore and belong to MIRAIT Holding with the Head Office in Japan. Lantro (Vietnam) has opened in Vietnam for 14 years with Head Office in Ho Chi Minh and two Rep. Offices in Ha Noi and DaNang. Our goal here is to develop to be a leader in IT Infrastructure field and bring more value to people

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/11/2023