• Mức lương:
  Đến 40 Triệu VNĐ
 • Kinh nghiệm:
  2 - 4 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Chuyên viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi Làm Việc:

Phúc lợi dành cho bạn

 • Insurance after 2 months of probation

 • 13th month salary, gifts (New Year, birthday, 8/3, 20/10..)

 • Lunch allowance and parking free

 • Working in a friendly and professional environment

 • Team building, company trip

 • Training in work and fast-track your career path

Mô tả công việc

• Design, develop, improve, and maintain core and new software components and frameworks

• Contribute to technical designs, discussions, system architecture, and implementation

• Identify and learn about new programming/development technologies, techniques, tools, and trends

• Participate in design and code reviews

• Apply industry best-practice software standards and technology

• Work closely with other developers to support frontend modules that delight our users

• Supporting QA during testing, and oversight during implementation into production

Yêu cầu công việc

• Experience with JavaScript, Node.js, and frameworks available for it

• Experience with REST API, Web socket, Mongo, ActiveMQ

• Understanding of code versioning tools, such as Git

• Understanding of front-end technologies such as React.js, HTML5, CSS

Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Lầu 9 số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Website:
  finviet.com.vn

Công ty Cổ phần Công nghệ FINVIET là đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ di động (hoạt động trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, công nghệ). Các sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp ra thị trường sẽ là các dịch vụ tài chính như: Topup điện thoại (cho tất cả các nhà mạng) dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ cho vay tiêu dùng, Internet banking…

Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet

Đến 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

29/09/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet

Đến 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

13/08/2021