Phúc lợi dành cho bạn

 • 2,000,000 VND to 5,000,000 VND for each project

 • Attendance bonus: 500,000VND per month/ Gifts or cash rewards on special occassion

 • Healthcare program (Bảo Việt HealthCare)

 • 01 paid leave day per month

 • Team building events, volunteer

 • Sponsor for 100% exam cost of international certificates related to work

 • Summer vacation

 • Birthday gifts for employees, gratitude gifts (for families) on employee’s birthday

Mô tả công việc

 • In charge of consulting, implementing requirements related to .Net technology of the company.
 • Assist in training and recruiting new employees.
 • Consulting, discussing, offering technology solutions for Product Owner.
 • Development of company products according to the arrangement of Product Owner.

Working time: From Monday to Friday (8:00 to 17:00 or 8:30 to 17:30)

Address: Evotek office, 7th floor, Hoang Ngoc Building, 4 lane 82 Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi

Yêu cầu công việc

 • At least 6-year experience in C#.
 • Strong understanding of OOD/OOP.
 • Strong understanding .Net Core knowledge.
 • Strong experience in using design patterns such as Dependency Injection, Inversion of Control, Singleton, Factory, Façade, and C# frameworks that provided support for those coding patterns.
 • Good knowledge in building testable software, abstraction layers, and mock objects. Good experience in unit test frameworks (Microsoft Visual Studio unit test, NUnit, etc.)
 • Good experience in Git branching strategies.
 • Be structured, solutionoriented, own quality mindset, and have good problem-solving skills.
 • Thrive well in a creative and changing environment.
 • Have good communication skills, have experience with technical coaching and mentoring work.
 • High sense of responsibility and leadership-orientation

NICE TO HAVE: 

 • Good English skills in both speaking and writing is a big plus.
 • Experience with mobile developing and build is a big plus.
 • Experience with performance optimization, data caching, load balancing is a plus.
 • Experience with customerfacing roles is a plus.
 • Experience with largescale e-commerce projects is a plus.
 • Experience with FrontEnd implementation and build is a plus.
 • Experience with Cloud (AWS, Azure …) deployment is a plus.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  7th Floor, Hoang Ngoc Building, no.4 alley 82 Dich Vong Hau street, Cau Giay district, HN, Hà Nội
 • Website:
  https://evotek.vn/

Công ty Cổ phần Công nghệ EVOTEK Việt Nam được ra đời vào ngày 15 tháng 8 năm 2018 với sứ mệnh cung cấp các giải pháp công nghệ phần mềm thông minh cho các Doanh nghiệp, tập đoàn, các đơn vị công… đồng thời cung cấp các giải pháp kết nối cộng đồng trên internet, các hệ thống website, dịch vụ liên quan đến website, các hệ thống trong lĩnh vực thương mại điện tử, chính phủ điện tử. 

EVOTEK luôn hướng tới xây dựng một môi trường hợp tác, tin cậy và cởi mở trong công việc hằng ngày cho từng cán bộ nhân viên, nhóm dự án, phòng ban chức năng. Chúng tôi tin tưởng rằng với với năng lực và hoài bão của tuổi trẻ, bạn sẽ hoàn toàn phù hợp với môi trường làm việc nơi đây.

Từ khóa