Phúc lợi dành cho bạn

 • 3 tháng review lương 1 lần

 • Lương tháng 13, thưởng Dự án

 • 12 ngày phép/năm

 • Tổ chức Teambuilding hàng năm cho nhân viên

 • Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:30 – 17:30), Thứ 7 làm buổi sáng (Chủ yếu lên công ty để giải trí, giao lưu hoặc tổ chức tiệc nhẹ cùng nhau)

Mô tả công việc

 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
 • Phối hợp với Front-end để phát triển các sản phẩm mô hình client - server
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn
 • Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Backend sử dụng NodeJS
 • Có hiểu biết thêm về Framework của Nodejs, JS (nestjs, fastify, express, ....) là một lợi thế
 • Hiểu biết về GIT, GIT BAT
 • Restful API, standard coding
 • Có kinh nghiệm Front end là một điểm cộng
 • Có khả năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm tốt

Khách Hàng HR1Tech

 • Quy mô công ty:
  Trên 5000
 • Địa chỉ:
  Hồ Chí Minh

Những khách hàng của HR1Tech

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/03/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

Khách Hàng HR1Tech

Đến 3500 USD

Hà Nội

02/02/2023

Khách Hàng HR1Tech

12 - 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

24/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

18/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

18/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

14/11/2022