Phúc lợi dành cho bạn

 • 13,14 month performance based bonus

 • Insurance full gross salary

 • Working with a high performance team delivery product quickly with quality

 • 15 days annual leave

 • Company trip.

Mô tả công việc

 • We are looking for full stack Java developers to join our team to continue to enhance our platform and build new features with the latest technology.
 • You will be working on the newest O2O e-commerce platform in Vietnam and beyond.
 • International environment. English and Vietnamese spoken. You will be working with a super high performance team delivering software that people use everyday

 

Working time: Monday – Friday (9:00 – 18:00)

Location: 60A Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Yêu cầu công việc

 • Proficient in Java development.
 • Experience with Java Spring framework
 • Experience with database technology such as PostgreSQL, MySQL
 • Good knowledge of API Development & Database Management System
 • Experience with building microservices / RESTful Services
 • Minimum [4+] years of experience as a Java Developer
 • Experience with front-end languages such as HTML, CSS, JavaScript and ReactJS framework.
 • Experience with managing code using distributed version control (git, GitHub, GitLab…).
 • Excellent problem solving, communication and teamwork skills
 • Great attention to detail
 • Organizational skills
 • An analytical mind
 • Linux, AWS administration a plus

Công ty TNHH Mediastep Software Viet Nam

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Mediastep Software Việt Nam được thành lập vào ngày 07/06/2017, chuyên phát triển các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử. Sản phẩm chính của Mediastep là nền tảng quản lý bán hàng GoSELL được ra mắt ngày 24/07/2019 cùng với kênh xuất khẩu hàng hóa GoEXPORT.

Mediastep có hoạt động rất sôi nổi trên thị trường thương mại điện tử. Công ty là thành viên chính thức của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI). Ngoài ra, Mediastep còn là đối tác chiến lược của sàn TMĐT quốc tế Alibaba.com giúp các doanh nghiệp Việt xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài.