• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Từ 2 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi Làm Việc:

Mô tả công việc

 • Business Analyst sẽ chịu trách nhiệm trong thu thập thông tin, viết tài liệu, quản lý các yêu cầu; tổ chức các
  cuộc họp; nghiên cứu tính khả thi/phù hợp, và là cầu nối giữa các nhóm chức năng và nhóm kỹ thuật
 • Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan trong dự án để hiểu rõ nhu cầu, mục tiêu và thách thức của dự án từ
  trích xuất tài liệu, lưu trữ và phân tích yêu cầu kinh doanh, quy trình và luồng nghiệp vụ công việc.
 • Chuyển đổi yêu cầu kinh doanh thành bản mô tả chức năng rõ ràng và ngắn gọn cho đội ngũ kỹ thuật để thiết
  kế giải pháp đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu chiến lược và khả năng công nghệ
  của tổ chức.
 • Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (use-case); thiết kế
  giao diện mẫu (prototype)
 • Tham gia vào thử nghiệm hệ thống, thử nghiệm chấp nhận người dùng và xác nhận giải pháp triển khai
 • Hợp tác với quản lý dự án để xác định phạm vi dự án, mục tiêu và sản phẩm dự án, theo dõi tiến độ dự án và
  xác định nguy cơ tiềm ẩn hoặc chệch khỏi kế hoạch.
 • Hỗ trợ trong lập kế hoạch dự án, ước lượng và phân phối nguồn lực
 • Đảm bảo rằng các giải pháp cung cấp đáp ứng đúng yêu cầu đã đề ra và đạt chất lượng cao.

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm 2 năm trở lên với vị trí tương đương
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công ty hoặc dự án về lĩnh vực quản lý khách hàng doanh nghiệp,
  hành chính công, sản xuất....
 • Có thể sử dụng các công cụ thiết kế và mô hình hoá như Figma, .. và các công cụ quản lý dự án như Jira, Trello
 • Có khả năng cảm nhận sản phẩm dưới góc độ người dùng
 • Tỉ mỉ, cẩn thận, logic, phân tích tốt, nhảy cảm với số liệu. Tư duy kinh tế nhạy bén.
 • Có khả năng tìm hiểu, đọc tài liệu bằng Tiếng Anh
 • Chủ động, hoạt bát, trách nhiệm trong công việc
 • Sắp xếp được thời gian đi công tác tại các tỉnh lân cận: Bình Dương, An Giang,...

HR1TECH

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://hr1tech.com/

Chuyên cung cấp các giải pháp về tuyển dụng nhân sự.

HR1TECH

Đến 2500 USD

Hồ Chí Minh

02/04/2024

HR1TECH

50 - 55 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

02/04/2024

HR1TECH

3000 - 3500 USD

Hồ Chí Minh

01/04/2024

HR1TECH

3000 - 3500 USD

Hồ Chí Minh

01/04/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/04/2024

HR1TECH

3000 - 3500 USD

Hồ Chí Minh

01/04/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/03/2024

HR1TECH

Đến 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

26/03/2024

HR1TECH

3000 - 4000 USD

Hà Nội

19/03/2024