Phúc lợi dành cho bạn

 • Thưởng tùy theo tình hình kinh doanh.

 • Lương được trả theo năng lực của nhân viên.

 • Đóng BHXH, BHYT, TNCN theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.

 • Thưởng theo các ngày lễ, tết.

Mô tả công việc

We are looking for a QA engineer to join our product team to develop and execute exploratory and automated tests to ensure product quality. Our ideal candidate will be responsible for conducting tests, debugging and defining corrective actions before product launches to ensure software runs smoothly and meets the business design, while being cost-effective. If you hold an engineering background and enjoy providing end-to-end solutions to software quality problems, we’d like to meet you..

 • Develop standards and procedures to determine product quality and release readiness
 • Review user interfaces for consistency and functionality
 • Research and analyze product features being tested
 • Create test plans
 • Document test cases
 • Perform manual and automated testing
 • Record test progress and results
 • Identify, isolate, and track bugs throughout testing
 • Identify any potential problems that users might encounter
 • Stay up-to-date with new testing tools and test strategies

Yêu cầu công việc

 • A bachelor’s degree in Computer Science, Engineering or a related subject.
 • Strong knowledge of software QA methodologies, tools and processes
 • Experience in writing clear, concise and comprehensive test plans and test cases
 • Hands-on experience with both white box and black box testing
 • Hands-on experience with automated testing tools
 • Experience with performance and/or security testing is a plus

Công ty CP FCORP

 • Quy mô công ty:
  20 - 49
 • Địa chỉ:
  Khu Sala, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://fcorp.vn/

FCORP là Công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông về tài chính và đầu tư tài chính. FCORP  phát triển và chủ quản của các trang diễn đàn tài chính, trang tin tổng hợp tài chính và các hoạt động báo chí online về lĩnh vực tài chính nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư tài chính của nhà đầu tư và nơi để các doanh nghiệp có cơ hội truyền thông các hoạt động của mình đến với Nhà đầu tư.

Hiện tại, FCORP đang tập trung vào phát triển các sản phẩm ứng dụng web phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm thông tin và trao đổi về đầu tư tài chính. Nếu bạn yêu thích công việc với thời gian và vị trí làm việc linh động, vẫn phát triển được các mảng chuyên môn Công nghệ thông tin của mình nhưng vẫn có cơ hội học hỏi, tìm tòi phát triển thêm các hoạt động lĩnh vực khác như tài chính và đầu tư tài chính, mời bạn ứng tuyển vào vị trí: Chuyên viên lập trình web với mô tả cụ thể như sau:

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/06/2023

Từ khóa