Phúc lợi dành cho bạn

 • Yearly review of performance & salary

 • Social and Medical Insurance

 • 10 public holidays, and 12 annual leave days based on Vietnam Government regulations

Mô tả công việc

 • Participate in the dev team to develop projects using Laravel framework
 • Handle Internal website performance, security, and speed monitoring.
 • Develop/customize modules for the internal website.
 • Develop API integration with third-party systems (Shopify, Magento, Shopbase, Carrier, Supplier…)
 • Maintaining the servers and services to ensure work with the stability

 

Why You'll Love Working Here:

 • 10 public holidays, and 12 annual leave days based on Vietnam Government regulations
 • Social and Medical Insurance
 • Yearly review of performance & salary

Yêu cầu công việc

 • At least 1 - 2 years of experience with PHP Laravel
 • Understanding of MVC design patterns and Web services integrations (REST/GraphQL)
 • Familiarity with database technologies such as MySQL, and MariaDB for big data
 • Have experience in Server/hosting (Ubuntu, Cloudflare …)
 • Have knowledge using Queues (RabbitMQ or Kafka)
 • Great problem-solving skills and attention to detail
 • Interesting the use of new technology as AI (ChatGPT, Copilot, Midjourney)
 • Agile is a plus

Công ty Canawan Global

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  Hồ Chí Minh

CANAWAN PTE. CÔNG TY TNHH. là công ty hàng đầu trong ngành POD bắt đầu với sứ mệnh cung cấp cho bạn trải nghiệm tuyệt vời thông qua dịch vụ đặc biệt.

Chúng tôi đã dành nhiều năm để tìm kiếm những nhà máy tốt nhất để sản xuất thiết kế yêu thích của riêng bạn vì chúng tôi tin rằng mỗi món đồ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi bạn có tiếng nói trong đó.

Chúng tôi tự hào đang phát triển theo cách riêng của chúng tôi mỗi ngày, biết chính xác rằng chúng tôi là tất cả vì bạn và hạnh phúc của bạn, chỉ cần để chúng tôi ở bên cạnh bạn và chúng tôi sẽ làm cho nó đúng.

Công ty Canawan Global

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

10/04/2023