Phúc lợi dành cho bạn

 • Được tham gia vào môi trường startup, có backup bởi công ty mẹ được thành lập cách đây 20 năm bên Nhật. môi trường open, được tham gia xây dựng ý kiến đóng góp phát triển cho công ty và bản thân.

 • Được sử dụng nhiều công nghệ mới mà công ty hiện đang sử dụng

 • Ngoài ra hiện tại công việc thiết kế về DB hay API đều do phía Nhật đảm nhiệm. Khi tham gia vào công ty các bạn sẽ được học hay dần dần được làm cả công đoạn thiết kế để nâng cao kĩ năng

Mô tả công việc

 • Front End:Vue.js, React, SCSS
 • DB:MySQL, DynamoDB, Memcached, Redis, Elasticsearch
 • Kiến trúc:Docker, Kubernetes, AWS SAM, AWS CloudFormation
 • AWS : EC2, S3, API Gateway
 • Azure : MachineLearning, Logic Apps
 • Cơ chế giám sát:Mackerel, Kibana, Metabase, redash, Site24x7
 • Xử lý log:Fluentd, Embulk
 • Repo:GitHub, GitLab
 • Up to 33.000.000 với middle, và 44.000.000 với senior (GROSS)

Yêu cầu công việc

Skill và kinh nghiệm cần có

 • KIến thức về HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript
 • Có kinh nghiệm phát triển với React là main ( Vue.js(v2 trở lên))
 • Có kinh nghiệm coding responsive
 • Có kinh nghiệm sử dụng Web API
 • Có kinh nghiệm phát triển Web app
 • Có kinh nghiệm làm việc với team

Kĩ năng và kinh nghiệm hoan nghênh

 • Có kinh nghiệm phát triển agile
 • Có kiếm thức về UI/UX
 • Có kinh nghiệm phát triển hệ thống có sử dụng Adobe XD hay Figma
 • Có kinh nghiệm phát triển CMS như sử dụng WordPress
 • Có kinh nghiệm phối hợp phát triển với member BE
 • Có kinh nghiệm tạo ảnh hoặc illustration

CÔNG TY TNHH PLAN B VIỆT NAM

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  Hồ Chí Minh

Chúng tôi kết hợp sức mạnh của công nghệ để biến điều không thể thành có thể và lòng hiếu khách để theo đuổi triệt để sự hài lòng của khách hàng và luôn cung cấp các dịch vụ vượt quá mong đợi của khách hàng.

CÔNG TY TNHH PLAN B VIỆT NAM

Đến 44 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

11/06/2024