Phúc lợi dành cho bạn

 • Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ: Đóng BHXH, lương tháng 13, thưởng OT,..

 • Được đi du lịch ít nhất 1 năm / 1 lần, tiệc hằng tháng...

Mô tả công việc

 • Xây dựng và phát triển các themes/ plugins trên nền tảng WordPress, PHP, HTML5 / CSS3 và JavaScript
 • Tối ưu plugin, viết plugin, tích hợp API
 • Xây dựng và chỉnh sửa cá module, tính năng theo yêu cầu,
 • Phối hợp với các thành viên trong team để thiết kế, triển khai, tối ưu những chức năng của sản phẩm.

Yêu cầu công việc

 • Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Thành thạo HTML, CSS, JS, Bootstrap...
 • Có kinh nghiệm về ReactJs và React native.
 • Có kinh nghiệm về mongodb, react, reactjs, nodejs, aws và biết sử dụng server local
 • Hiểu biết thành thạo về các framework JavaScript, bao gồm cả React, Redux.
 • Hiểu biết thành thạo về các vấn đề tương thích giữa nhiều trình duyệt và thiết bị điện thoại và cách khắc phục chúng.
 • Quy trình phát triển frontend sử dụng Yarn, WebPack.
 • Hiểu biết Tailwindcss

Công ty Cổ phần GugoTech

 • Quy mô công ty:
  20 - 49
 • Địa chỉ:
  58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 TP.HCM, Hồ Chí Minh

"Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results." ― Narcotics Anonymous

Công ty Cổ phần GugoTech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/11/2022

Công ty Cổ phần GugoTech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2022