Phúc lợi dành cho bạn

 • 13th month salary, gifts (New Year, birthday, 8/3, 20/10..)

 • Working in a friendly and professional environment

 • -Full insurance after 2 months of probation

 • Team building, company trip

 • Training in work and fast-track your career path

 • Support lunch allowance and parking free

Mô tả công việc

•    Implement MIS /Portal designs using HTML5, CSS3, Bootstrap, ReactJS, Ajax and RestFull API, Websocket ...
•    Work with NoSQL and Oracle databases
•    Test ours applications

Yêu cầu công việc

• Bachelor’s degree in Computer Science, Business, IT or related field or equivalent experience

• Minimum 3 years of experience as a Frontend Developer

• Experience with ReactJS, Ajax, Websocket, HTML5, CSS3, Bootstrap

• Responsive Design

Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Lầu 9 số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Website:
  finviet.com.vn

Công ty Cổ phần Công nghệ FINVIET là đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ di động (hoạt động trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, công nghệ). Các sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp ra thị trường sẽ là các dịch vụ tài chính như: Topup điện thoại (cho tất cả các nhà mạng) dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ cho vay tiêu dùng, Internet banking…

Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet

Đến 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

03/08/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet

Đến 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

03/08/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet

Đến 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

03/08/2023