Phúc lợi dành cho bạn

 • Probation with full salary

 • Bonus twice a year. Birthday Bonus. Lucky money on Lunar new year. Gifts for special occasions (Mid-Autumn Festival, Lunar New Year)

 • Tea and cake parties on special occasions (8/3, 20/10, etc.) 

 • Insurance with full salary. Social Insurance based on Labor Vietnamese. Regular Health Check-up

 • Providing devices for work (MacBook, Dell monitor…)

 • 12 paid leave days/year

 • Teambuilding, Company Trip, Year End Party, Happy New Year Party

Mô tả công việc

 • Participating in software development
 • Research and propose technical solutions to improve product quality
 • Produce clean and efficient codes for
 • tools/modules/functionalities/applications development
 • Actively check & handle at a basic level the problems being encountered
 • Follow the direction of Leader in researching new technology.

 

Benefits:

 • Insurance with full salary
 • Probation with full salary
 • Providing devices for work (MacBook, Dell monitor…)
 • Reviewing salary once a year (April)
 • Bonus twice a year
 • Social Insurance based on Labor Vietnamese
 • Regular Health Check-up
 • Teambuilding
 • Company Trip
 • Year End Party, Happy New Year Party
 • Birthday Bonus
 • Lucky money on Lunar new year
 • Gifts for special occasions (Mid-Autumn Festival, Lunar New Year)
 • Tea and cake parties on special occasions (8/3, 20/10, etc.

Yêu cầu công việc

 • Graduated from College or University majoring in Information Technology, Computer Science,ComputerEngineering,or any other IT-related fields.
 • At least 6 months of experience in HTML/CSS and one of theselanguage/frameworks (JavaScript or ReactJS or VueJS)
 • Can communicate in English
 • Beinga fast learner, self-motivated, good team player, passionate and willing to learn, adapt to newtechnologies

bitA Viet Nam

 • Quy mô công ty:
  Ít hơn 10
 • Địa chỉ:
  19 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://bita.jp/

bitA là Công ty IT có Trụ sở chính tại Nhật Bản đã phát triển hơn 10 năm kể từ khi thành lập.

Với tình hình khan hiếm nguồn nhân lực IT tại Nhật Bản, bitA đang hướng đến tìm kiếm các nguồn nhân lực tài năng ở nước ngoài. 2021 bitA quyết định thành lập văn phòng đầu tiên ở nước ngoài tại Việt Nam.

bitA Việt Nam được thành lập từ tháng 4 năm 2021, làm việc với sự hỗ trợ của bitA Nhật Bản, nơi có nhiều kĩ sư tài năng và tùy theo sự cố gắng mà có thể đạt được kĩ năng cao trong công việc.

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

06/01/2023

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/11/2022