Phúc lợi dành cho bạn

 • Probation with full salary

 • Bonus twice a year. Birthday Bonus. Lucky money on Lunar new year. Gifts for special occasions (Mid-Autumn Festival, Lunar New Year)

 • Tea and cake parties on special occasions (8/3, 20/10, etc.) 

 • Insurance with full salary. Social Insurance based on Labor Vietnamese. Regular Health Check-up

 • Providing devices for work (MacBook, Dell monitor…)

 • 12 paid leave days/year

 • Teambuilding, Company Trip, Year End Party, Happy New Year Party

Mô tả công việc

As one development team, 5 engineers, 1 Japanese web director, and 1 Bridge SE work together to proceed with the project. Engineers cooperate with bridge SE on developing websites and web-products. 

 • Rapidly prototype and implement scalable, reliable, and maintainable websites and applications using TypeScript, JavaScript, and other web development technologies. 
 • Lead the team of junior frontend engineers, web director and bridge engineer to build projects for clients. 
 • Ensure that we are providing the best experience possible for our clients. 
 • Provide mentorship to junior software engineers.

Benefits:

 • Insurance with full salary
 • Probation with full salary
 • Providing devices for work (MacBook, Dell monitor…)
 • Reviewing salary once a year
 • Bonus twice a year
 • 12 paid leave days/year
 • Social Insurance based on Labor Vietnamese
 • Regular Health Check-up
 • Teambuilding, Company Trip, Year End Party, Happy New Year Party
 • Birthday Bonus
 • Lucky money on Lunar new year
 • Gifts for special occasions (Mid-Autumn Festival, Lunar New Year)
 • Tea and cake parties on special occasions (8/3, 20/10, etc.) 

Yêu cầu công việc

 • 3+ years of experience in front-end application development with proficiency in writing optimized JavaScript (ES5 &ES6).
 • Experience building browser-based applications using TypeScript, JavaScript, Preact/React and Redux. 
 • Familiar with pre-processing languages such as LESS/SASS/SCSS, Stylus, and PostCSS
 • Experience using version control tools such as GIT/Bitbucket 
 • Knowledge and experience with using Restful API 

bitA Viet Nam

 • Quy mô công ty:
  Ít hơn 10
 • Địa chỉ:
  19 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://bita.jp/

bitA là Công ty IT có Trụ sở chính tại Nhật Bản đã phát triển hơn 10 năm kể từ khi thành lập.

Với tình hình khan hiếm nguồn nhân lực IT tại Nhật Bản, bitA đang hướng đến tìm kiếm các nguồn nhân lực tài năng ở nước ngoài. 2021 bitA quyết định thành lập văn phòng đầu tiên ở nước ngoài tại Việt Nam.

bitA Việt Nam được thành lập từ tháng 4 năm 2021, làm việc với sự hỗ trợ của bitA Nhật Bản, nơi có nhiều kĩ sư tài năng và tùy theo sự cố gắng mà có thể đạt được kĩ năng cao trong công việc.

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

06/01/2023

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/11/2022