Tìm bài viết phù hợp

Mức đóng BHYT tự nguyện mới nhất năm 2023

15/02/23 02:32

Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình hay BHYT tự nguyện năm 2023 được tính dựa vào hệ số và mức lương cơ sở. Do năm 2023 lương cơ sở dự kiến sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng (căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP) lên 1.800.000 đồng/tháng (căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15) nên việc tính mức đóng BHYT hộ gia đình và BHYT tự nguyện sẽ có sự thay đổi.

Trường hợp nào được mua BHYT tự nguyện?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014), Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Theo đó, căn cứ Chương I Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Bảo hiểm y tế chỉ bắt buộc với một số nhóm đối tượng nhất định. Cụ thể, sẽ có hai hình thức tham gia Bảo hiểm y tế là tự nguyện và bắt buộc. Trong đó, BHYT bắt buộc được áp dụng đối với:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

- Nhóm do cơ quan BHXH đóng

- Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

- Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Như vậy, khi không thuộc các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc nêu trên thì việc mua BHYT là dựa trên sự tự nguyện.

Mức đóng BHYT tự nguyện năm 2023 là bao nhiêu?

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức đóng BHYT. Theo đó, khi cá nhân tham gia BHYT tự nguyện thì sẽ được xem là tham gia theo đối tượng hộ gia đình theo Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Lúc này mức đóng BHYT tự nguyện được áp dụng theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Lưu ý, việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 là được tính dựa vào hệ số và mức lương cơ sở. Do năm 2023 lương cơ sở dự kiến sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng (căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP) lên 1.800.000 đồng/tháng (căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15) nên việc tính mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ có sự thay đổi như sau:

Giang Anh

Trí thức trẻ

HR1 TECH- NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

Tìm việc và tuyển dụng ngành IT HR1Tech.com

Tìm việc và tuyển dụng HR1Jobs.com

Đạo Đức AI: Khía Cạnh Quan Trọng Của Trí Tuệ Nhân Tạo

Hiểu và giải quyết vấn đề đạo đức AI đã trở thành điều tối quan trọng, không chỉ để đảm bảo sự phát triển AI một cách có trách nhiệm mà...

5 Dự Đoán Về Xu Hướng Phát Triển Của Trí Tuệ Nhân Tạo 2024

Các dự đoán về 5 xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xuất hiện trong năm 2024. Năm 2023 đã chứng minh sức mạnh to lớn...

Deep Learning và Machine Learning: Ai là "ông hoàng"?

Máy học và học sâu đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào các công cụ và phần mềm chúng ta dùng hàng ngày. Vậy bản chất của chúng là...

Nhu cầu nguồn nhân lực IT ở Việt Nam 2024

Theo một báo cáo mới nhất, lĩnh vực Công nghệ thông tin - Phần mềm đang có mức lương cạnh tranh hơn so với các lĩnh vực khác. Tuy nhiên,...

Tương Lai Ngành Công Nghệ Sau Làn Sóng Layoff

Năm 2023, làn sóng Layoff ghi nhận hàng trăm ngàn nhân viên trong các công ty công nghệ bị sa thải. Làn sóng này vẫn tiếp diễn trong năm...

Sức mạnh của AI Trong Ngành IT: Cơ Hội Hay Thách Thức?

Bước vào thế kỷ 21, cuộc cách mạng công nghệ đã đặt ra một loạt câu hỏi quan trọng về vai trò và tương lai của trí tuệ nhân tạo (A.I)...