Không tìm thấy thông tin!

Rất tiếc, vị trí việc làm Junior Quality Control bạn tìm kiếm có thể bị xóa hoặc không có kết quả phù hợp

Đừng bỏ lỡ cơ hội ứng tuyển được gợi ý bởi trợ lý ảo TENO!

CÔNG TY TNHH EAST AUTOMOTIVE ELECTRONICS (VIETNAM)

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

13/05/2024

Công ty TNHH OPENDEV

15 - 20 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

15/03/2024