• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Từ 3 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Chuyên viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi Làm Việc:

Mô tả công việc

 • UI Design: Create high-quality, user-centric interface designs for our website and mobile application, ensuring a seamless and visually appealing user experience
 • Visual Design: Develop and maintain design systems, style guides, and brand assets to ensure design consistency across all of our modules & platforms
 • Collaboration: Work closely with UX Designers to translate wireframes and user flows into engaging visual designs that align with user needs and business goals
 • Prototyping: Create interactive prototypes & mock-ups to communicate design concepts effectively and gather feedback from different stakeholders
 • Usability Testing: Conduct usability tests & user feedback sessions to iterate and refine designs based on user insights
 • Design Optimization: Continuously improve & optimize existing UI components & design patterns to enhance user satisfaction & usability
 • Cross-functional Collaboration: Collaborate with cross-functional teams (Dev, Product) to ensure successful implementation of designs
 • Mentorship: Provide guidance and mentorship to our Junior Designer, fostering a culture of design excellence within the team
 • Stay Updated: Stay up-to-date with industry trends, emerging design technologies, and best practices

Yêu cầu công việc

 • Minimum of 3+ years of professional UI design experience, with a strong portfolio demonstrating a diverse range of design projects
 • Proficiency in industry-standard design tools such as Figma, Adobe Creative Suite
 • Strong understanding of user-centered design principles and an eye for details
 • Experience with creating & maintaining design systems + style guides
 • Excellent communication and collaboration skills, with the ability to present and justify design decisions to stakeholders
 • Experience in UX is a huge plus
 • Experience in designing software is also a big plus

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  D3, Đường số 6, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, Cần Thơ
 • Website:
  https://startech.ai.vn/

StarTech AI là một công ty công nghệ tiên phong chuyên về gia công phần mềm và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công phần mềm chất lượng cao, từ phát triển ứng dụng di động đến phần mềm doanh nghiệp phức tạp. Chúng tôi tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình phát triển để giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào công nghệ trí tuệ nhân tạo và phát triển các ứng dụng AI. Từ học máy đến thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chúng tôi sáng tạo để giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu suất và cung cấp giải pháp dựa trên dữ liệu.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

28/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023