CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

b)  Phạm vi sử dụng thông tin:

c)  Thời gian lưu trữ thông tin:

 d)  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa:

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn tính năng của Sàn giao dịch TMĐT HR1Techs.com.

1. Đối với Ứng viên

Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản tại trang https://hr1tech.com/vi/login

Bước 2: Người dùng vào trang My Profile để chỉnh sửa thông tin các nhân. Chọn tính năng “Cập nhật hồ sơ” để chỉnh sửa hoặc xóa thông tin

Bước 3: Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin mong muốn theo các trường thông tin đã có

2. Đối với doanh Nghiệp/Nhà tuyển dụng:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng tại trang https://hr1tech.com/vi/employer/login

Bước 2: Người dùng vào trang My Profile để chỉnh sửa thông tin các nhân. Chọn mục “Thông tin công ty” để chỉnh sửa hoặc xóa thông tin

Bước 3: Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin mong muốn theo các trường thông tin đã có

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:

Trong trường hợp thành viên nhận thấy website sử dụng thông tin sai mục đích, phạm vi đã thông báo, các thành viên cần thu thập đầy đủ thông tin chứng thực. Nếu website dùng thông tin sai mục là đúng, website và thành viên tự thỏa thuận, bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi của thành viên, khi không thể thỏa thuận, mọi tranh chấp được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

g) Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com có biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin. Khi Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com thu thập thông tin qua trang web, Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com dùng tường lửa trên các máy chủ. Khi Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com lấy dữ liệu thẻ thanh toán điện tử, Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com sẽ dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Mặc dù Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com không thể đảm bảo an toàn 100%, hacker cũng khó có thể giải mã dữ liệu của bạn. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com. Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com duy trì bảo vệ vật lý, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Quy trình bảo vệ của Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com là Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com có thể thỉnh thoảng yêu cầu chứng minh nhân dạng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn.

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT HR1TECH.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.