Filter
Have 80 recent jobs found

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHAINER

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/02/2024

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

26/02/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

23/02/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CODERPUSH

Negotiable salary

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

22/02/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

01/02/2024

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

29/01/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

25/01/2024

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á

15 - 25 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

15/01/2024

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ SOpen Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

04/01/2024

Công ty CP LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

to 35 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

27/12/2023

Công ty TNHH Thundersoft Vietnam

1200 - 3000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

27/12/2023

Công ty Cổ phần Công Nghệ Cyber Eye

to 35 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

27/12/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/12/2023

Công ty Cổ phần TERA GROUP

Competitive salary

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

13/12/2023

Công ty CP VTI

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

13/12/2023

Công ty CP Công nghệ OCG

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

11/12/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

08/12/2023

CÔNG TY TNHH GENKIN

1000 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

07/12/2023

Công ty CP Thương mại và Đầu tư GIA VŨ - TICOM

15 - 20 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

05/12/2023

CÔNG TY TNHH WORLD WAVE CULTURE TECHNOLOGY

25 - 50 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities

29/11/2023

HR1Tech's Client

17 - 23 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

22/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

21/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

21/11/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/11/2023

Hybrid Technologies Vietnam

to 4000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

09/11/2023

Công ty TNHH Live Payments

1800 - 2100 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

27/10/2023