Filter
Have 26 recent jobs found

ORGware Technologies

Negotiable salary

Nước ngoài / Oversea

19/03/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công Nghệ OSP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/02/2024

Công ty TNHH Mulodo Việt Nam

Negotiable salary

Toàn quốc

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities

02/02/2024

HR1TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus

29/01/2024

Công ty Cổ phần phân phối Công nghệ Quang Dũng – Chi nhánh miền Bắc (QD.TEK)

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

12/01/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ Cyber Eye

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

27/12/2023

Công ty Cổ phần BIZTECH

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

14/12/2023

HR1TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

CÔNG TY TNHH TM DV I-WEB

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2023

Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG

to 15 Million VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

20/11/2023

Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG

to 1000 USD

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

20/11/2023

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ BAP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/11/2023

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ BAP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/11/2023

Công ty TNHH Dision Tech

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

16/11/2023

Công ty Cổ phần Phân Phối Netmark

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

30/10/2023

Công ty Cổ phần Phân Phối Netmark

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

30/10/2023

Công ty TNHH Ecom365

Competitive salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

26/10/2023

Công ty TNHH Công nghệ Block Dance

50 - 80 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

25/10/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

25/10/2023

Công ty CP Nexle

Negotiable salary

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/10/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA

to 10 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

19/10/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam - Vietec

15 - 20 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/10/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam - Vietec

Over 25 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/10/2023