Tập đoàn Foxconn (Dự án Fukang - KCN Quang Châu)

Lô s, xã Quang Châu, KCN Quang châu, Việt Yên, Bắc Giang

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Lô s, xã Quang Châu, KCN Quang châu, Việt Yên, Bắc Giang

Giới Thiệu