Shinhan DS

Room 1905, 19th Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Room 1905, 19th Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới Thiệu