HR1Tech's Client

36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Tư vấn

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Giới Thiệu

Cung cấp các giải pháp về tuyển dụng nhân sự