HR1TECH

https://hr1tech.com

  • Tư vấn

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO BẠN

Information Security Engineer

Nhân viên

Hà Nội

40 - 60 Triệu VNĐ

Xem chi tiết

Business Development

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Researcher / Internship

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Assistant Manager of IT Developer

Nhân viên

Hồ Chí Minh

70 - 80 Triệu VNĐ

Xem chi tiết

ServiceNow Developer

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Đến 1700 USD

Xem chi tiết

DFT Engineer

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Verification Engineer

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Layout Engineer

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

STA Engineer

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

RTL Design Engineer

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính:

Giới Thiệu

Chuyên cung cấp các giải pháp về tuyển dụng nhân sự.