GFT Technologies Vietnam Limited

Room 02-115, 2nd Floor, Lim Tower 3,Number 29A, Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward,Quận 1,Hồ Chí Minh

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Room 02-115, 2nd Floor, Lim Tower 3,Number 29A, Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward,Quận 1,Hồ Chí Minh

Giới Thiệu