EUROPEAN PLASTIC COMPANY

Số A66, Khu đấu giá QSDĐ 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,Bắc Từ Liêm,Hà Nội

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Số A66, Khu đấu giá QSDĐ 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,Bắc Từ Liêm,Hà Nội

Giới Thiệu