CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính:

Giới Thiệu

Các thể loại Game, BlackStars đang phát triển bao gồm: Puzzle, Hyper Casual, Board, Action.

https://ybox.vn/tuyen-dung/hn-cong-ty-game-blackstar-lab-tuyen-dung-thuc-tap-sinh-unity-developer-full-time-2022-63775bd1273372765f933095