Filter
Have 9 recent jobs found

Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng NATA

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers

29/03/2024

Công ty CP Thương mại SANTECH

13 - 18 Million VNĐ

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Away Digital Teams

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave

19/12/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

9 - 14 Million VNĐ

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023

HR1TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

20/10/2023

HR1TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

20/10/2023

HR1TECH

Over 1000 USD

Hồ Chí Minh

06/10/2023

HR1TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

06/10/2023

HR1TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

06/10/2023